Volby do Akademického senátu PEF MENDELU 2023

Provozně ekonomická fakulta

Nadcházející volby do Akademického senátu na Provozně ekonomické fakultě (PEF) Mendelovy univerzity jsou klíčovou událostí, která má přímý vliv na akademickou komunitu. Tyto volby, které probíhají od 25. září 2023 do 23. října 2023, poskytují studentům a akademickým pracovníkům příležitost aktivně se podílet na formování budoucnosti fakulty.

Jak volby probíhají?

1. Zaslání životopisu a volebního programu:

Pokud máte zájem stát se členem Akademického Senátu, zašlete volební komisi stručný životopis a volební program. Tyto dokumenty budou zveřejněny na dokumentovém serveru v UIS. Důležité je, aby váš volební program vypovídal o tom, co můžete přinést do senátu.

Akademická obec je podle českého vysokoškolského zákona souhrn všech akademických pracovníků a studentů dané vysoké školy (akademická obec vysoké školy) nebo dané fakulty (akademická obec fakulty).[1] Toto společenství vychází z původního pojetí univerzity jako universitas magistrorum et scholarium (společenství učitelů a studentů). –wiki

2. Navrhování kandidátů:

Během návrhového kola můžete navrhnout kandidáty podle svého výběru. Pokud jste členem akademické obce fakulty, můžete navrhnout až 10 kandidátů (v případě akademických pracovníků) nebo až 5 kandidátů (v případě studentů).

3. Zveřejnění návrhů:

Po ukončení návrhového kola volební komise zveřejní počty návrhů od jednotlivých členů akademické obce. Toto se provádí odděleně pro volební obvod akademických pracovníků fakulty a volební obvod studentů fakulty.

4. Sestavení kandidátních listin:

Následně volební komise sestaví kandidátní listiny z navržených kandidátů, kteří projeví souhlas s kandidaturou. Kandidátní listiny jsou sestaveny tak, aby počet zařazených kandidátů byl dvojnásobkem počtu volených členů senátu z daného volebního obvodu.

5. Hlasování:

V průběhu volebního kola může každý člen akademické obce fakulty odevzdat jeden hlasovací lístek. Na tomto lístku můžete dát hlas jednomu nebo více kandidátům, v závislosti na počtu volených členů senátu ve vašem volebním obvodu.

COKDY
Sestavení volebních seznamů děkanem fakultyPondělí 18. 9. 2023
Zveřejnění volebních seznamůÚterý 19. 9. 2023
Návrhové koloOd středy 27. 9. 2023 0:00 hod. do neděle 1. 10. 2023 23:59 hod.
Zveřejnění výsledků návrhového kola a odeslání žádosti o souhlas s kandidaturou navrženým kandidátůmPondělí 2. 10. 2023
Vyjádření navržených kandidátů ke kandidatuřeDo pátku 6. 10. 2023 12:00 hod.
Zveřejnění kandidátní listinyPátek 6. 10. 2023
Volební koloOd středy 11. 10. 2023 0:00 hod. do neděle 15. 10. 2023 23:59 hod.
Zveřejnění počtů hlasů získaných jednotlivými kandidáty a základních statistik volebního kolaPondělí 16. 10. 2023
Zveřejnění zápisu o průběhu a výsledcích volebDo středy 18. 10. 2023
Harmonogram veleb do AS PEF MENDELU

Kdo může volit a kandidovat?

Volby do Akademického senátu fakulty jsou otevřeny jak studentům, tak akademickým pracovníkům. Tento proces se skládá ze dvou fází: návrhového kola a volebního kola. Během návrhového kola může člen akademické obce (akademik, či student) navrhnout kandidáty pro senát. Každý člen obce může navrhnout až 10 kandidátů (v případě akademických pracovníků) nebo až 5 kandidátů (v případě studentů). Toto se děje elektronicky prostřednictvím Portálu voliče UIS.

Kdy budou volby probíhat?

  • Návrhové kolo: Od středy 27. 9. 2023 (0:00 hod.) do neděle 1. 10. 2023 (23:59 hod.) prostřednictvím Portálu voliče v UIS.
  • Volební kolo: Od středy 11. 10. 2023 (0:00 hod.) do neděle 15. 10. 2023 (23:59 hod.) rovněž prostřednictvím Portálu voliče v UIS.

Proč volit?

Volby do Akademického senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity jsou klíčovou událostí pro celou akademickou komunitu. Jsou příležitostí pro aktivní účast studentů a akademických pracovníků pro vyjádření svého názoru na formování budoucnosti fakulty. Je důležité, abychom se zapojili do tohoto demokratického procesu a měli tak příležitost ovlivnit směřování naší fakulty směrem k ještě lepšímu vzdělávání a akademickému prostředí. Nezapomeňme vyjádřit svůj hlas a podpořit kandidáty, kteří nás budou nejlépe reprezentovat.