Úvod do studia - bakalářské studijní programy, prezenční forma

8:00 – 12:00
Zemědělská 1, budova Q, učebna Q01, přízemí
Lesnická a dřevařská fakulta