Úvod do Bc. studia pro studenty 1. ročníku Bc. studia AF MENDELU

8:00 – 12:30
Agronomická fakulta, Zemědělská 1, Brno
Agronomická fakulta

Pátek 16. 9. 2022, budova Q, posluchárna Q01

 • Rozdělení podle specializací
 • Harmonogram studijního oddělení a rozdělení podle specializací je nutné respektovat ze stanovených počtů studentů v posluchárnách
 • Dostavte se v přesně stanovenou hodinu

8:00–10:00 | 1. skupina | Q 01

Specializace Agroekologie | Odpadové hospodářství | Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Provoz techniky | Rybářství | Technické znalectví a oceňování| Technologie potravin | Voda v agroekosystému | Zemědělské inženýrství v prezenční i kombinované formě studia | Zemědělské stavby a technologická zařízení

Program:
 • 8:00 Předání ISIC karet studenta (prezenční) a karet studenta (kombi) po předložení občanského průkazu,
 • 8:30 Úvodní slovo děkana
 • 8:40 Informace o studiu, proděkan pro vzdělávací činnost a akreditace 9:00 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 9:30 Informace o UIS, systémová integrátorka fakulty
 • 10:00 Ukončení

Po ukončení programu: studenti kombinované formy po ukončení programu Úvodního dne pokračují ve výuce, která bude zahájena ve 13:00 h dle stanoveného rozvrhu v posluchárně A31.

10:30–12:30 | 2. skupina | Q 01

Specializace Agrobyznys | Fytotechnika | Molekulární biologie a biotechnologie | Profesní zemědělství | Rostlinolékařství | Zootechnika

Program:
 • 10:30 Předání ISIC karet studenta po předložení občanského průkazu
 • 11:00 Úvodní slovo děkana
 • 11:10 Informace o studiu, proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení
 • 11:30 Informace o studiu v zahraničí, Centrum sportovních aktivit, knihovna, proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
 • 12:00 Informace o UIS, systémová integrátorka fakulty
 • 12:30 Ukončení

Studenti, kteří si nepotvrdili požadavek na výrobu ISIC karty, průkazu studenta, případně ALIVE karty nebo se po zápisu do studia nevyfotografovali, nemohou mít kartu vyrobenou. Informace, jak vyřídit novou ISIC kartu/Kartu studenta MENDELU: https://af.mendelu.cz/student/dulezite-dokumenty/isic-karta-a-karta-studenta-mendelu/ Možnost dodatečného fotografování na ISIC kartu nebo průkaz studenta je od 8:00–10:30 hodin, budova A, suterén proti Informačnímu centru, případně v dalších dnech v době úředních hodin od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hodin. Dodatečně vyrobené karty budou k vyzvednutí na Studijním oddělení AF MENDELU. Týká se i studentů zapsaných do studia dne 15. 9. 2022.

Studijní oddělení AF MENDELU bude po dobu celého dne uzavřeno.

Využijte možnosti e-potvrzení, návod a další aktuální informace najdete na https://af.mendelu.cz/student/aktualne-pro-studenty/