Talentová zkouška - Magisterský studijní program Design nábytku

Brno, Zemědělská 3, budova T
Lesnická a dřevařská fakulta
Čas bude každému uchazeči upřesněn v zaslané pozvánce.
1. den:

Uchazeči si k talentové zkoušce připraví portfolio (doporučená velikost A3 naležato), buď tištěné, nebo elektronické ve formátu PDF (doporučeno 20 stran). Portfolio bude sestaveno z následujících částí:

a) Strana 1 – strukturovaný životopis uchazeče (minimální rozsah životopisu: jméno, příjmení, rok a místo narození, adresa trvalého bydliště, dosažené vzdělání, zájmy, jazykové znalosti).

b) Strana 2 – oblíbený designér a rozbor tvorby (zde uchazeč představí svého oblíbeného designéra/architekta a rozebere jeho nejvýznamnější tvorbu ze svého pohledu).

c) Strana 3 – ocenění, úspěchy a realizovaná díla uchazeče(zde uchazeč můžete představit své úspěchy, např. účasti v soutěžích a na výstavách, dále získaná ocenění za svoji tvorbu během svého dosavadního studia, popřípadě realizované práce uchazeče, není ale podmínkou).

d) Další strany – na dalších max. 17 stranách uchazeč postupně představí svoji tvorbu tak, aby mohl být objektivně posouzen jeho talent, kreativní myšlení a cit pro navrhování dle uvedených bodů:

a) kresebná část

b) výtvarná / grafická část

c) návrhy nábytku / interiéru

d) volná tvorba (všechna ostatní tvorba, která není uvedená v bodech a) – c)

Parametry portfolia:

  • formát A3, naležato v tištěné podobě, nebo v PDF
  • Doporučený počet stran 20

Hodnocení portfolia provede odborná zkušební komise, která při hodnocení bude klást důraz především na genezi vzniku návrhů a originalitu, kvalitu a čistotu zpracování (provedení) díla, výtvarnou a kresebnou stránku, a celkové výtvarné zpracování portfolia. Doporučujeme, aby studenti vybrali do svého max. 20 stránkového portfolia jen své významné a zajímavé práce. Hodnotí se kvalita, nikoli kvantita předvedených prací.

2. den:

Písemný test, který proběhne formou elektronického testu z předmětů státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Design nábytku v rozsahu 50 otázek.