Talentová zkouška - Bakalářský studijní program Design nábytku

0:00
Brno, Zemědělská 3, budova T
Lesnická a dřevařská fakulta
Datum a čas bude každému uchazeči upřesněn v zaslané pozvánce.

1. den:

  • Praktická část (zhotovení kresebného návrhu + tvorba papírového 3D modelu na zadané téma, které se bude losovat na začátku talentové zkoušky),
  • Kresebná – výtvarná část (kompozice).

2. den:

Ústní část s předložením vlastního portfolia.

Uchazeči si k talentové zkoušce připraví portfolio (doporučená velikost A3 naležato), buď v tištěné, nebo elektronické ve formátu PDF (doporučeno 20 stran). Portfolio bude složeno například, z předešlé tvorby na SŠ, dále domácí kresby a návrhy, nebo tvorbu z různých uměleckých kroužků. Portfolio bude sestaveno z následujících částí:

a) Strana 1 – strukturovaný životopis uchazeče bez osobní fotografie (minimální rozsah životopisu: jméno, příjmení, rok a místo narození, adresa trvalého bydliště, dosažené vzdělání, zájmy, jazykové znalosti). 

b) Strana 2 – oblíbený designér a rozbor tvorby (zde uchazeč představí svého oblíbeného designéra/architekta a rozebere jeho nejvýznamnější tvorbu ze svého pohledu).  

c) Strana 3 – ocenění a úspěchy uchazeče(zde uchazeč můžete představit své úspěchy, např. účasti v soutěžích a na výstavách, popřípadě získaná ocenění za svoji tvorbu během svého dosavadního studia, není ale podmínkou). 

d) Další strany – na dalších max. 17 stranách uchazeč postupně představí svoji tvorbu tak, aby mohl být objektivně posouzen jeho talent, kreativní myšlení a cit pro navrhování dle uvedených bodů: 

a) kresebná část 

b) výtvarná / grafická část 

c) návrhy nábytku / interiéru 

d) volná tvorba (všechna ostatní tvorba, která není uvedená v bodech a) – c) 

e) mimoškolní tvorba (domácí tvorba a práce ze ZUŠ a různých výtvarných kroužků)  

Parametry portfolia:

  • formát A3, naležato v tištěné podobě, nebo v PDF
  • Doporučený počet stran 20

K talentové zkoušce si přineste:

  • psací potřeby, měkkou tužku nejlépe dvě, nůžky, odlamovací nůž, pravítko, špejle, lepidlo, výtvarné potřeby (fixy, pastelky, barvy, gumu, ořezávátko a jiné). Tvrdou podložku na kresebnou část (desky formátu A3).