Systém evropských odrůdových práv

14:00 – 15:00
Aula ZF MENDELU, Lednice
Zahradnická fakulta

Systém evropských odrůdových práv přednáší prezident Odrůdového úřadu Společenství (Community Plant Variety Office – CPVO) Francesco Mattina. Přednáška proběhne v anglickém jazyce, dotazy položené během následné diskuze budou přeloženy.