Studentská vědecká konference SilvaNet – WoodNet 2022

LDF MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta

Konference se koná prezenčně/hybridně. Jednacím jazykem je pouze angličtina. Konferenci pořádá  IGA LDF MENDELU a je bez poplatku.

Odborné sekce konference:

 • ekologie lesa
 • fytologie lesa
 • pěstění lesa
 • ochrana lesa a myslivost
 • procesy tvorby nábytku
 • technika a mechanizace lesnické výroby
 • technologie zpracování dřeva                      
 • vlastnosti dřeva a materiálů
 • aplikovaná geoinformatika a užitá geodézie
 • ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • hospodářská úprava lesa
 • tvorba a ochrana krajiny

Zájemci z řad studentů zde mohou aktivně vystoupit a prezentovat svou bakalářskou nebo diplomovou práci. Prezentace jednotlivých příspěvků je časově omezena na 10 minut.

Závazné termíny:

18. 10. 2022 – zaslání přihlášky na konferenci na emailovou adresu  iga.ldf@mendelu.cz,

  1. 11. 2022 – zaslání souhrnu příspěvku do sborníku na emailovou adresu  iga.ldf@mendelu.cz,

                       souhrn příspěvku bude v rozsahu maximálně 2 stran A4 dle přiložených pokynů

25. 11. 2022 – termín konference

Další podrobné informace budou uvedeny ve II. Cirkuláři 11. 11. 2022 na adrese:

https://ldf.mendelu.cz/veda-a-vyzkum/interni-grantova-agentura/konference-silvanet-woodnnet/?psn=0

(Dokumenty pro r. 2022)

Příloha:

Přihláška, Pokyny autorům