Silva Regina

BVV, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
MENDELU

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina se koná na brněnském výstavišti ve dnech 7.–11. 4.

MENDELU na něm zastoupí Lesnická a dřevařská fakulta společně se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny). Interaktivní program bude zaměřen na téma: Nástroje pro podporu tvorby pestrých lesů pro klimatickou změnu.

Na venkovní ploše Z1 (před pavilonem Z) na stánku číslo 011 představí Středisko lesních strojů ŠLP Křtiny techniku pro hospodaření v lese. Odborníci zájemce seznámí se sortimentem strojů, které středisko samo vyvíjí, včetně novinky – diskového podmítače na likvidaci buřeně mezi řádky sazenic.