Setkání studentů a členů vedení AF MENDELU

15:00
Kampus MENDELU, budova C, učebna C02
Agronomická fakulta

Zveme na společné setkání studentů a členů vedení Agronomické fakulty MENDELU, které se uskuteční 24. dubna 2023 v 15 hodin v učebně C02. Na setkání jsou srdečně zváni všichni studenti AF, kteří mají zájem se blíže seznámit s tím, jací studenti je v různých funkcích v rámci fakulty zastupují.

Program
 1. Úvodní slovo děkana
 2. Představení a role zvolených/jmenovaných studentů v rámci fakulty
  • akademický senát MENDELU
  • akademický senát AF
  • programové komise studijních programů AF
  • ambasadoři bakalářských studijních programů AF
  • Unie studentů AF
 3. Diskuze