Setkání garantů studijních programů

13:00 – 15:00
budova Q, místnost Q02
MENDELU

Rádi bychom pozvali garanty a garantky studijních programů na společné setkání, které pořádá Oddělení kvality.

Na programu tohoto setkání bude: 

  • představení výsledků zpětné vazby na činnost RVH a diskuze nad náměty pro zlepšení
  • představení informačního systému ISAK a práce s ním – odkaz do systému: https://isak.mendelu.cz
  • představení webové stránky akreditace.mendelu.cz jako zdroj informací
  • prostor pro odpovědi na Vaše dotazy
  • diskuze k Vašim podnětům a připomínkám

Více informací se můžete dozvědět na webové stránce této akce: https://kvalita.mendelu.cz/setkani-garantu-sp