Seminář MendelInfo 2024

8:30 – 13:00
Lidový dům, Žabčice
Agronomická fakulta

Zveme na tradiční odborný seminář MendelInfo 2024, který pořádá spolek ISTRO CZ, z. s. společně s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Na semináři budou prezentovány výsledky výzkumu z oblasti rostlinné produkce. Tématem letošního ročníku je „Péče o půdu s využitím inovativních postupů udržitelného hospodaření“. Na semináři odborníci představí protierozní opatření v souladu s novou legislativou, budou prezentovat výsledky s využitím meziplodin v půdoochranných technologiích a také zkušenosti s uplatněním principů precizního zemědělství k ochraně půdy. Dále představí i technologii pěstování kukuřice s podsevovými plodinami.

Seminář je určený především pro odbornou zemědělskou veřejnost, zástupce výzkumu a zemědělských služeb.

Akce je součástí oslav 105. výročí založení MENDELU.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., smutny@mendelu.cz, 603 231 018