Rekreace a ochrana přírody – s prostředím ruku v ruce

Zámek Křtiny, online/offline
Lesnická a dřevařská fakulta

15. ročník konference Rekreace a ochrana přírody se koná 13.–15. května 2024 hybridní formou na zámku ve Křtinách. Organizátory konference jsou Česká společnost krajinných inženýrů a Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Konference je pořádaná u příležitosti 105. výročí MENDELU.

Navrhovaná témata konference:

  • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
  • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady…)
  • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
  • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
  • Environmentální vzdělávání
  • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie…)
  • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru
  • Monitoring návštěvnosti
  • Ekosystémové služby lesa

Organizační pokyny a přehled termínů

Přihláška

Struktura abstraktu

Struktura článku