Půda – součást biosféry

13:00 – 18:00
Areál MENDELU, pavilon M, místnost M 2.12
Agronomická fakulta

Dne 24. 3. 2023 se na Mendelově univerzitě v Brně uskuteční u příležitosti významného jubilea prof. Aloise Praxe a prof. Marty Tesařové odborný seminář s názvem Půda – součást biosféry. Akce se bude konat v pavilonu M, místnosti M 2.12 od 13:00 h, předpokládaný konec je v 18:00 h.

Seminář je otevřený všem zájemcům, kteří se mohou přihlásit mailem na adrese: lubica.pospisilova@mendelu.cz. Kapacita je omezena počtem míst v místnosti.

Program semináře

13:00–13:30 ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor MENDELU
prof. MVDr. Leoš Pavlata, CSc., děkan AF MENDELU
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., vedoucí Ústavu APMVR MENDELU
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda ČPS, z.s.
Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., zástupce VÚRV, VS Jevíčko

13:30-14:00

Voda v krajině – Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., ZF MENDELU

14:00–14:30

Půda a život – prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., ředitel Ústavu půdní biologie a biogeochemie AV ČR a Centra ŽP UK

14:30–15:00

Kvalita půdy – Dr. Ing. Milan Sáňka, RECETOX MU

15:00-15:30 OBČERSTVENÍ

15:30-18:00 VYSTOUPENÍ DALŠÍCH HOSTŮ 

prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., emeritní rektor ČZU
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel VÚMOP Praha, předseda Odboru pedologie ČAZV
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc., NC Banská Bystrica
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., předsedkyně Societas pedological slovaca, NC Bratislava

ZÁVĚREČNÉ SLOVO

prof. Ing. Alois Prax, CSc.
prof. RNDr. Marta Tesařová, CSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., UP Olomouc, předseda ČPS, z.s.
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., vedoucí Ústavu APMVR MENDELU

Závěr a občerstvení