Promoce

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Pro všechny studenty, co ukončili své studium, je připravená slavnostní promoce.

Více informací a přihlášky na studijním oddělení.