Přípravné kurzy chemie pro studenty AF MENDELU (registrace do 31. 8. 2022)

Agronomická fakulta, Zemědělská 1, Brno
Agronomická fakulta
Ústav chemie a biochemie MENDELU pořádá přípravné kurzy chemie.
 • Primárně určeno pro budoucí studenty předmětů Chemie obecná, Chemie anorganická a analytická a Chemie anorganická a organická.
 • Cílem kurzů je usnadnit start studia pro studenty, kteří výuku chemie na střední škole neměli vůbec, nebo jen v prvních ročnících studia.
 • Kurzy jsou zaměřeny na zopakování základních pojmů, zákonitostí, názvosloví a tvorbu chemických rovnic. Podrobnosti k jednotlivým kurzům jsou popsány níže.
 • V případě absolvování obou kurzů, je doporučeno absolvovat nejprve kurz chemie anorganické.

Kurz – Chemie anorganická

Probíraná témata:

 • Základní pojmy o struktuře atomu
 • Periodická soustava prvků
 • Názvosloví anorganických sloučenin
 • Veličiny a jednotky SI, násobky jednotek
 • Látkové množství, molární hmotnost
 • Tvorba chemických rovnic a jejich vyrovnávání

Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. (jiri.vlcek@mendelu.cz)
Doporučenou literaturu Přípravný kurz Chemie anorganická a analytická (Vlček) – obdrží účastníci v pdf formátu na email.
Kurz je dvoudenní, délka kurzu 2 x 4 hodiny.

Termíny:

 • 5. – 6. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
 • 8. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
 • 13. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30

Počet účastníků jedné skupiny kurzu je maximálně 24 studentů.
Cena kurzu je 700 Kč

Kurz – Chemie organická

Probíraná témata:

 • Základní pojmy organické chemie
 • Názvosloví organických sloučenin
 • Základy reakcí organických sloučenin


Zodpovědná osoba: Ing. Helena Absolínová (helena.absolinova@mendelu.cz)
Doporučená literatura: Názvosloví a reakce organických sloučenin (Helánová a kol.)
Kurz je jednodenní, délka kurzu 4 hodiny.

Termíny:

 • 13. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
 • 14. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30
 • 15. září 10:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30

Počet účastníků jedné skupiny kurzu je maximálně 24 studentů.
Cena kurzu je 400 Kč.

Kontaktní osoba pro přihlášení na kurz: Bc Iveta Slámová.

Přihlášky zasílejte na email: kurzy.chemie@gmail.com, v potvrzovacím emailu obdržíte variabilní symbol platby kurzovného. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, email, název kurzu a vybraný termín kurzu.

Platbu kurzovného provádějte bezhotovostně nebo složenkou typu A na účet Mendelovy univerzity v Brně. Potvrzení o platbě je nutné přinést s sebou v den konání kurzu.

Poslední termín pro registrace a platby je 31.8.2022.