Přijímací zkoušky TSP

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

V týdnu od 15. do 19. května 2023 proběhnout přijímací zkoušky Test studijních předpokladů.

Testy budou probíhat online a o konkrétním termínu bude uchazeč informován s dostatečným předstihem.