Přijímací zkoušky do LS 2022/2023

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

O konkrétním datu a čase bude každý přihlášený student informován mailem nebo termín najde v přihlášce v UIS.