Přijímací zkoušky do Bc. studia PEF

Kampus MENDELU, budova Q
Provozně ekonomická fakulta