Přijímací zkoušky do Bc. studia

Kampus MENDELU, budova Q
Provozně ekonomická fakulta