Přijímací zkouška - navazující magisterské studijní programy

10:00 – 12:00
Budova Q, počítačová učebna PEF
Lesnická a dřevařská fakulta