Přijímací zkouška do Ph.D. studia na AF

Kampus MENDELU
Agronomická fakulta

Přijímací zkouška do doktorského studia na Agronomické fakultě MENDELU se uskuteční ve středu 26. června 2024.