Přemýšlíte o studiu/práci v zahraničí?

13:00 – 14:00
Agronomická fakulta MENDELU, Pavilon M, učebna M 2.12
Agronomická fakulta

Pro studenty AF MENDELU v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

Na semináři se dozvíte:
– jaké jsou vaše možnosti,
– jak vybírat univerzity, co si zjistit a co zkontrolovat,
– jak je to s uznáváním studia,
– kolikrát můžete vyjet na Erasmus,
– kolik peněz dostanete,
– jaké papírování vás čeká,
– co budete potřebovat, pokud chcete jet na stáž,
– co potřebujete pro výběrové řízení,
– je možné stáž uznat jako povinnou praxi, atd…

Seminářem vás provede Hana Kališová (referentka pro mezinárodní studia a praxe Bc.) a o své zkušenosti se s vámi podělí studenti, kteří již mobilitu absolvovali.