Přednáška o fenomice a její důležitosti pro studium vývoje a stresových odpovědí rostlin

13:00
areál MENDELU, pavilon M, místnost M2.12
Agronomická fakulta

Zveme na přednášku o fenomice a její důležitosti pro studium vývoje a stresových odpovědí rostlin, kterou přednese profesor Thomas Roitsch z University of Copenhagen. Profesor Roitsch je uznávaný světový odborník a autor 15 patentů a více než 140 odborných publikací. Přednáška se uskuteční ve středu 22. března od 13 hodin v místnosti M2.12. Vstup je volný, počet účastníků je ale limitován kapacitou místnosti.

Přednáška je uskutečněna s podporou projektu Výzkumné centrum patogenů rodu Phytophthora, podpořeného ERDF: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453.

Foto: Thomas Roitsch