Pracovní právo aneb do práce s přehledem

9:00 – 12:00
Budova E (ICV), učebna E16
MENDELU

Kdo se může zúčastnit kurzu?

 • Studenti MENDELU,
 • zaměstnanci MENDELU,
 • veřejnost.

Obsah:

Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaký je rozdíl mezi DPČ a DPP?…

Kurz bude užitečný těm, kteří se teprve chystají vstoupit na pracovní trh, i zaměstnancům a zaměstnavatelům.

Kurz představí nejběžnější témata z oblasti pracovněprávních vztahů.

Témata:

 • Pracovní smlouva, co do ní chtít a co ne
 • Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Ukončení pracovního poměru a nároky
 • Spory z pracovního práva u soudu
 • Urovnání pracovních sporů na pracovišti

Cílem kurzu je, osobním přístupem, posílit jistotu a rozptýlit obavy z konfrontace s právem.

Důraz je kladen na praktické využití získaných informací a předejití situacím, které mohou vést k právním sporům. Všechny pojmy budou vysvětleny na příkladech z praxe.

Budete mít prostor pro dotazy (obecné i konkrétní povahy).

Lektorka:

JUDr. Martina Ďurďovič

Advokátní praxi se věnuji od roku 2004, zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu.

Právo vnímám jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací.

Kromě klasické právní praxe řadím do portfolia svých služeb i mediaci – mimosoudní narovnávání sporů, jejíž výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran.

Cena:

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA
VeřejnostCena na vyžádání

Jak se zúčastnit?

 • Máte-li zájem zúčastnit se kurzu, zaregistrujte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
 • Organizátor si vyhrazuje právo uskutečnit kurz pouze při dostatečném počtu zájemců.
 • Jak zrušit registraci? Na e-mail pcentrum@mendelu.cz nám pošlete zprávu „Kurz: Pracovní právo – Chci se odhlásit“.
 • Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz, (prosíme, nazvěte předmět e-mailu „Kurz: Pracovní právo“).
Přejít k registraci