Pracovní právo aneb do práce s přehledem

MENDELU

Kdo se může zúčastnit kurzu?

  • Studenti MENDELU,
  • zaměstnanci MENDELU,
  • veřejnost.

Obsah:

Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Jaká mám práva a povinnosti? Jaký je rozdíl mezi DPČ a DPP?…

Kurz bude užitečný zaměstnancům, zaměstnavatelům i těm, kteří se teprve chystají vstoupit na pracovní trh.

Na kurzu budou představena nejběžnější témata z oblasti pracovněprávních vztahů:

  • Pracovní smlouva, co do ní chtít a co ne
  • Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
  • Ukončení pracovního poměru a nároky
  • Spory z pracovního práva u soudu
  • Urovnání pracovních sporů na pracovišti

Důraz bude kladen na praktické využití získaných informací a předejití situacím, které mohou vést k právním sporům. Všechny pojmy budou vysvětleny na příkladech z praxe.

Cílem kurzu je, osobním přístupem posílit jistotu a rozptýlit obavy z konfrontace s právem.

Účastníci budou mít i prostor pro dotazy (obecné i konkrétní povahy).

Lektorka:

JUDr. Martina Ďurďovič

Advokátní praxi se věnuji od roku 2004, zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu.

Právo vnímám jako možnost svým osobním přístupem pomoci klientům najít východisko z obtížných životních situací.

Kromě klasické právní praxe řadím do portfolia svých služeb i mediaci – mimosoudní narovnávání sporů, jejíž výsledkem je vzájemná dohoda všech zúčastněných stran.

Cena:

Studenti MENDELUZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMA
VeřejnostCena na vyžádání

Registrace:

Registrace zájemců o účast je uzavřená.

Lze zrušit registraci?

Ano. Pokud jste se zaregistroval/a k účasti, ale něco se změnilo a kurzu se nezúčastníte, pošlete nám na e-mail pcentrum@mendelu.cz zprávu: Kurz: Pracovní právo – Chci se odhlásit.

Organizátor si vyhrazuje právo uskutečnit kurz pouze při dostatečném počtu zájemců.

Máte otázku?

Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz a předmět e-mailu nazvěte: Kurz: Pracovní právo – Mám otázku.

Mohlo by vás zajímat:

Aktuální přehled kurzů poradenského a profesního centra: