Poznej styly učení

15:00 – 17:30
Online - MS Teams
MENDELU

Kdo se může zúčastnit kurzu?

  • Studenti MENDELU.

Obsah:

„Když jste schopni se něco naučit, dokážete přijít i na to, jak.“ – Terry Pratchett

Předpokládáme, že seznámení s jednotlivými učebními styly (auditivní, vizuální, kinestetický) a uvědomění si vlastních strategií při učení, vede k efektivně zvolenému způsobu osvojování nových znalostí, a tedy k vyšší studijní úspěšnosti.

Přemýšlení o procesu učení často souvisí i s efektivněji využitým časem, který do studia investujeme – učíme se kratší dobu, snadněji a zvládneme větší objem informací. To vše se promítá i do větší psychické pohody při učení.

Na kurzu získáte informace o svém učebním stylu, který zjistíte pomocí orientačního dotazníku. U jednotlivých stylů učení budou zmíněna doporučení, jak dominantní učební styl dobře zúročit a jak ho propojit s ostatními styly.

Lektorka:

Mgr. Veronika Matějková
V poradenském a profesním centru se věnuji rozvoji učebních strategií studentů a podpoře studentů se specifickými potřebami.

Prošla jsem školením Feuersteinova instrumentálního obohacování a znalosti jsem využila při doučování v Salesiánském středisku mládeže.

Stála jsem u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Díky spolupráci s pražským Dyscentrem pak vznikl unikátní program Já na to mám!, který je využíván i na MENDELU.

Cena:

Studenti MENDELUZDARMA

Forma:

Kurz bude probíhat online v MS Teams a bude potřeba přihlásit se pomocí univerzitního účtu, abyste mohli plně využít potřebné funkce aplikace.

Registrace:

Registrace zájemců o účast je uzavřená.

Lze zrušit registraci?

Ano. Pokud jste se zaregistroval/a k účasti, ale něco se změnilo a kurzu se nezúčastníte, pošlete nám na e-mail pcentrum@mendelu.cz zprávu: Kurz: Styly učení – Chci se odhlásit.

Organizátor si vyhrazuje právo uskutečnit kurz pouze při dostatečném počtu zájemců.

Máte otázku?

Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz a nazvěte předmět e-mailu: Kurz: Styly učení – Mám otázku.

Mohlo by vás zajímat:

Aktuální přehled kurzů poradenského a profesního centra: