Poznej styly učení

15:00 – 17:30
Online - MS Teams
MENDELU

Kdo se může zúčastnit kurzu?

  • Studenti MENDELU.

Obsah:

„Když jste schopni se něco naučit, dokážete přijít i na to, jak.“ – Terry Pratchett

Předpokládáme, že seznámení s jednotlivými učebními styly (auditivní, vizuální, kinestetický) a uvědomění si vlastních strategií při učení, vede k efektivně zvolenému způsobu osvojování nových znalostí, a tedy k vyšší studijní úspěšnosti.

Přemýšlení o procesu učení často souvisí i s efektivněji využitým časem, který do studia investujeme – učíme se kratší dobu, snadněji a zvládneme větší objem informací. To vše se promítá i do větší psychické pohody při učení.

Na kurzu získáte informace o svém učebním stylu pomocí orientačního dotazníku. U jednotlivých stylů učení budou zmíněna doporučení, jak svůj dominantní učební styl dobře zúročit a jak jej propojit s ostatními styly.

Forma:

Kurz bude probíhat online přes MS Teams, nutno přihlásit se přes školní účet, aby platforma plně fungovala.

Lektorka:

Mgr. Veronika Matějková
V Poradenském a profesním centru se věnuji rozvoji učebních strategií všech studentů a podpoře studentů se specifickými potřebami.

Prošla jsem školením Feuersteinova instrumentálního obohacování, tyto znalosti využila při doučování v Salesiánském středisku mládeže.

Stála jsem u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Díky spolupráci s pražským Dyscentrem pak vznikl unikátní program Já na to mám!, který je využíván i na MENDELU.

Cena:

Studenti MENDELUZDARMA

Jak se zúčastnit?

  • Máte-li zájem zúčastnit se kurzu, zaregistrujte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  • Organizátor si vyhrazuje právo uskutečnit kurz pouze při dostatečném počtu zájemců.
  • Jak zrušit registraci? Na e-mail pcentrum@mendelu.cz nám pošlete zprávu „Kurz: Styly učení – Chci se odhlásit“.
  • Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz, (prosíme, nazvěte předmět e-mailu „Kurz: Styly učení“).
Přejít k registraci