Odevzdání závěrečných prací

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Odevzdání závěrečné práce s příslušnou dokumentací na studijní oddělení zajišťuje vedoucí práce.