NutriNet 2024

Kampus MENDELU, budova C, posluchárna C01
Agronomická fakulta

Zveme na vědeckou konferenci NutriNet 2024, která se zaměřuje na výživu, dietetiku, nutriční fyziologii a zdraví přežvýkavých i nepřežvýkavých zvířat. Konferenci organizuje Ústav výživy a pícninářství Agronomické fakulty MENDELU, akce je součástí oslav 105. výročí založení univerzity.

Konference je příležitostí pro studentky a studenty doktorských programů, kteří zde mohou prezentovat výsledky svých výzkumů. Akademičtí pracovníci a pracovnice pak mohu prezentovat výsledky prostřednictvím posterů. Z prezentovaných příspěvků bude vydaný recenzovaný sborník vědeckých prací. Z konference budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Výsledky budou vyhlášeny na společenském večeru, který se bude konat od 18:00 v budově X v areálu MENDELU.

Přihlášky na konferenci zasílejte do 19. 5. 2024: https://forms.office.com/e/rDfq1D9xPv.