Nepůvodní dřeviny – součást řešení problému v suchem zasažených oblastech ČR

8:30 – 17:00
Zámek Křtiny
Lesnická a dřevařská fakulta

V současnosti probíhající proměna klimatu a její vliv na les je nepřehlédnutelný. Nejvíce ohrožená stanoviště a lesní porosty se nachází v nižších a středních polohách, kde chřadnou a odumírají dřeviny, které jsou v daných oblastech považovány za nejvíce tolerantní vůči suchu. Jak pěstovat les v těchto oblastech, s jakými dřevinami a omezeními, jsou otázky, jimiž se bude zabývat seminář s názvem: Dřeviny, provenience a pěstební postupy v suchem nejvíce zasažených oblastech ČR – nepůvodní dřeviny, součást řešení problému.

Organizační pokyny a program semináře konaného 20. června v prostorech zámku Křtiny, Křtiny 1