Návrhové kolo doplňovacích voleb do komory studentů Akademického senátu Agronomické fakulty MENDELU

7:00 – 12:00
aplikace v UIS – Portál voliče
Agronomická fakulta

V souladu s Volebním řádem Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuji doplňovací volby do komory studentů Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Akademický senát Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně schválil na svém zasedání dne 19. září 2022 složení volební komise (doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. – předseda volební komise; doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.; doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.; Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.; Ing. David Jeník; Ing. Petra Melezínková; Bc. Lenka Svobodová) pro doplňovací volby ve stávajícím funkčním období.

Volby budou realizovány prostřednictvím aplikace v UIS – Portál voliče.

Na základě jednání volební komise byly schváleny následující termíny voleb:

  • Návrhové kolo:
    • od 18. října 2022 (od 7:00) nepřetržitě do 22. října 2022 (do 12:00).
  • Volební kolo:
    • od 8. listopadu 2022 (od 7:00) nepřetržitě do 12. listopadu 2022 (do 12:00).

Doplňovací volby do AS AF MENDELU se řídí Volebním řádem Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D., předseda AS AF MENDELU