MENDELU 105: Sraz absolventů

10:00
Kampus MENDELU Černá Pole Brno
MENDELU

Setkejte se se svými spolužačkami, spolužáky a vyučujícími na oslavě 105. výročí založení MENDELU! Přijďte s námi prožít tento výjimečný den plný hudby, chutí a poznání. Kromě otevřené univerzity nabídne program také koncerty, food festival, či degustaci vín a piv z univerzitní produkce. Otevřeme pro vás i dveře Botanické zahrady. Přidejte se k nám a slavme společně!

Celouniverzitní program (volný vstup)

10:00 – 11:00 Slavnostní zahájení

10:00 – 16:00 Komentované prohlídky auly MENDELU (budova A)

10:00 – 16:00 Výstava insignií a talárů v aule MENDELU (budova A)

10:00 – 16:00 Volný vstup do Botanické zahrady a arboreta s výstavou motýlů (vstup mezi budovami P a R)

10:00 – 16:00 Prohlídka knihovny MENDELU (budova A)

10:00 – 16:00 Zaznamenejte, odkud jste k nám přijeli (budova X)

10:00 – 16:00 Registrace do Klubu absolventů MENDELU (budova X)

10:00 – 16:00 Ochutnávka a prodej vína z produkce ZF a ŠZP Žabčice  (budova Q, terasa)

10:00 – 16:00 Fotokoutek s možností získání fotografií na místě (budova X)

10:00 – 16:00 Venkovní výstava MENDELU kdysi a dnes (zelená plocha u budovy C)

Od 18:00 Afterparty (Klub Green)

Hudba:

11:00 – 11:30 Silvanka

12:00 – 14:00 Baobab

14:30 – 16:00 Funkshmakers

Celouniverzitní program – pro registrované

11:00 – Komentovaná prohlídka Botanické zahrady a arboreta (60 min.), registrace zde.

14:00 – Komentovaná prohlídka Botanické zahrady a arboreta (60 min.), registrace zde.

Program na fakultách

Program 10:00 – 16:00volný vstup:

 • Prohlídky budov A, C, M, Q , R, J, V
 • Rostlinolékařský point (budova A)
 • Laboratoř precizního zemědělství/ Smart farming (budova M, učebna M2.12)
 • Ochutnávka piva a masných produktů z produkce AF (budova M, přízemí)
 • Setkání s profesory Jiřím Zelenkou, Ladislavem Zemanem a Petrem Doležalem (budova C, místnost C11)

Program – pro registrované:

11:00 – Komentovaná prezentace Ústavu molekulární biologie a radiobiologie (60 min), registrace zde

13:00 – Komentovaná prezentace Ústavu molekulární biologie a radiobiologie (60 min), registrace zde

15:00 – Komentovaná prezentace Ústavu molekulární biologie a radiobiologie (60 min), registrace zde

Program 10:00 – 16:00 – volný vstup:

Výstava – Minulost a současnost Lesnické a dřevařské fakulty (přízemí budovy B)

Program – pro registrované:

10:00 Komentovaná prohlídka fakulty (45 min), registrace zde.

13:00 Komentovaná prohlídka fakulty (45 min), registrace zde.

Program 10:00 – 16:00 – volný vstup:

 • 14:00 Slavnostní předání výročních diplomů absolventů PEF (ročníky 1984, 1994, 2004 a 2014)
 • Stánek s fakultními propagačními předměty
 • Stánek s Chatbotem
 • Promítání střípků ze života fakulty
 • PEF Chillárna s fotbálkem a ping pongovým stolem

Program – pro registrované:

11:00 Komentovaná prohlídka včetně prohlídek laboratoří (Spatial hub, Laboratoř řízení kolejových vozidel, Eye tracking, Síťová laboratoř), registrace zde.

12:30 Komentovaná prohlídka včetně prohlídek laboratoří (Spatial hub, Laboratoř řízení kolejových vozidel, Eye tracking, Síťová laboratoř), registrace zde.

PROGRAM PROBÍHÁ NA ZAHRADNICKÉ FAKULTĚ V LEDNICI

Program 10:00 – 16:00volný vstup:

 • Přednáška o historii Zahradnické fakulty s děkanem Patrikem Burgem (10:00)
 • Přednáška o aktuálních studijních programech s proděkanem Radoslavem Vlkem (11:30)
 • Komentovaná prohlídka zahrad (10:00, 13:00, 15:00)
 • Otevřená fakulta (do 15 hod) – prohlídky laboratoří, sbírek, odborných ústavů a knihovny

Program pro registrované:

11:00 Komentovaná prohlídka Centrální laboratoře (45 min), registrace zde.

12:00 Komentovaná prohlídka Centrální laboratoře (45 min), registrace zde.

13:00 Komentovaná prohlídka Centrální laboratoře (45 min), registrace zde.

14:00 Komentovaná prohlídka Centrální laboratoře (45 min), registrace zde.

Program 10:00 – 16:00 – volný vstup:

 • Prohlídka budovy
 • Výstava historických fotek (Aula)
 • Společný piknik před fakultou
 • Slavnostní odhalení galerie děkanů (13:00)

Program 10:00 – 16:00 – volný vstup:

 • Přání k plnoletosti – výtvarný workshop – ICV letos slaví 18 let, – přijďte kreslit, stříhat, lepit a vytvořit originální narozeninovou koláž na téma „Moje přání pro ICV k narozeninám“.
 • ICV v otázkách – úniková hra na téma: Jak dobře znáte ICV?
 • Kreativní workshop – výroba originálního pamětního odznáčku 
 • Setkání se spolužáky a pedagogy

Program pro registrované:

 • Komentované prohlídky prostor ICV – (10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30) – registrace termínu prohlídky.
 • Floristický workshopvýroba květinových šperků – přijďte si vyrobit svůj originální květinový šperk a zažijte netradiční floristický mini workshop pod vedením zkušeného floristy – (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00) – registrace termínu workshopu.