Mendel Agro 2024

Polní pokusná stanice Žabčice
Agronomická fakulta

V pátek 14. června 2024 se na Polní pokusné stanici v Žabčicích uskuteční tradiční polní den Mendel Agro 2024, který pořádá Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně. V rámci programu si návštěvníci budou moct prohlédnout řadu polních pokusů s různými plodinami.

Podrobný program a další informace