MendelAgro 2023

9:00
Agronomická fakulta, Polní pokusná stanice, Žabčice
MENDELU

Tradiční Polní den MendelAgro se uskuteční 8. června 2023 na Polní pokusné stanici v Žabčicích. V rámci programu si zájemci mohou prohlédnout řadu polních pokusů s různými plodinami. Sortiment tradičních i méně obvyklých druhů ovocných dřevin představí pracovníci Zahradnické fakulty MENDELU na stanovišti umístěném v sadu Školního zemědělského podniku (doprava autobusem v 9:30 a 11:00 hod).

Formou posterů a komentovaných prohlídek představí odborníci témata:

 • aktuální počasí, sucho a změna klimatu,
 • dlouhodobý vliv agrotechnických opatření na výnos obilnin a vybrané půdní vlastnosti,
 • principy integrované ochrany rostlin,
 • racionální výživa rostlin, nové trendy v hnojení,
 • sortiment odrůd pšenice ozimé,
 • zkoušení odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického pěstování,
 • mechanické způsoby regulace plevelů,
 • inovace pěstebních technologií polních plodin,
 • využití superabsorpčních polymerů při pěstování plodin,
 • precizní zemědělství v praxi,
 • víceleté pícniny v suchých oblastech,
 • podpora opylovačů, přirozených nepřátel škůdců a zvýšení biodiverzity,
 • společenstva vybraných druhů léčivých rostlin,
 • sortiment netradičních druhů ovoce.

Slavnostní zahájení se uskuteční v 9:00 hod. v prostoru u vjezdu do areálu pokusné stanice. Pro vozidla bude vyhrazeno parkování na zatravněné ploše. Zájemci o přepravu z Brna mohou využít autobus, který bude přistaven před hlavní budovu MENDELU (Zemědělská 1, Brno). Odjezd autobusu bude v 8:00 hod.

Více informací: www.mendelagro.cz