Management lesů v chráněných územích zatížených kůrovcovou kalamitou - příležitost ke změně

Červenohorské sedlo, Jeseníky
Lesnická a dřevařská fakulta

Program:

6. října 2022

10:00 Zahájení konference
Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

Úvodní slovo
František Pelc, ředitel AOPK ČR, Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

1. blok: Kůrovcová kalamita – příčiny, vývoj, stav
(10:00 až 11:30 – 5 příspěvků)

• Kůrovcová kalamita akceleruje potřebu změny paradigmat – lesnických i ochranářských (Tomáš Vrška, ŠLP Křtiny, MENDELU)
• Klimatická změna – co nás v lese čeká a (možná) nemine (Petr Horáček, CzechGlobe)
• Pohled Hnutí Duha na řešení kůrovcové kalamity v ČR (Jaromír Bláha, Hnutí Duha)
• Klimatická změna a lesnictví – výsledky dotazníkového šetření mezi lesními manažery napříč Evropou (Jan Světlík, MENDELU)
• Změny vodního režimu a parametrů vodní bilance – změny pro lesnictví a krajinu (Petr Kupec, MENDELU)

11:30 až 11:45 – přestávka

2. blok: Kůrovcová kalamita a praktikované přístupy řešení včetně obnovy
(11:45 až 13:00 – 5 příspěvků)

• Metodika MŽP v řešení kůrovcové kalamity ve velkoplošných chráněných územích (Petr Stloukal, MŽP ČR)
• Management kůrovce na území KRNAPu (Václav Jansa, KRNAP)
• Přístup k řešení kůrovcové kalamity v území ve správě AOPK ČR (David Lacina, Miroslav Dort, AOPK ČR)
• Kůrovcová kalamita na území CHKO Jeseníky – fakta a mýty (Michal Servus, AOPK ČR)
• Kůrovcová kalamita v CHKO Jeseníky očima majoritních vlastníků/správců lesů (Arnošt Buček, Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.)

13:00 až 14:00 – oběd

3. blok: Postkalamitní úvahy – jak dál s managementem lesů – výchova a další aspekty adaptačních opatření
(14:00 až 15:45 – 7 příspěvků)

• Otevírá kůrovcová kalamita nové přístupy/perspektivy v pěstování lesa? (Jiří Remeš, ČZU)
• Les a biodiverzita: „ecological forestry“ jako jeden z možných přístupů (Miroslav Svoboda, ČZU)
• Škody zvěří jako limitující faktor obnovy lesa (nejenom) na kalamitních holinách (Kamil Turek, UHÚL)
• Rizika a příležitosti postkalamitní situace, možnosti pro diversifikaci druhové skladby a způsobu hospodaření (Petr Čermák, MENDELU)
• Obnova lesa po kalamitách – (promarněná) šance ke změně obhospodařování lesů (?)! (Antonín Martiník, MENDELU)
• Ekonomické aspekty kalamitního stavu a následných adaptačních opatření aneb co je společnost ochotna finančně podporovat (Tomáš Pospíšil, ŠLP Křtiny, MENDELU)

4. blok: Moderovaná diskuze (15:45 až 16:45)

7. října 2022

Terénní exkurze v Jeseníkách na lokality postižené kůrovcem.

Kontaktní e-mail pro dotazy k organizaci konference a přihlašování na konferenci: jana.lantorova@nature.cz