MAHOLE–Mapování kulturního dědictví hospodářské činnosti člověka v lesích

13:00
Zámek Křtiny
Lesnická a dřevařská fakulta

Konference k výstavě Život v lesích projektu MAHOLE–Mapování kulturního dědictví hospodářské činnosti člověka v lesích.

Body programu:

  • Ochrana archeologického dědictví (objektů hospodářské činnosti člověka) v lesích
  • Metodologie výzkumu objektů hospodářské činnosti člověka
  • Představení panelů výstavy Život v lesích
  • Interdisciplinární spolupráce a její praktické fungování

Zájemci se mohou na konferenci přihlásit do 30. 9. 2022 na adrese: jakub.novak@mendelu.cz

V případě aktivní účasti je potřeba sdělit název příspěvku s krátkou anotací. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 15 minut.

Další podrobnosti k projektu MAHOLE a konferenci:

https://mahole.ldf.mendelu.cz/

Výstava Život v lesích probíhá na Zámku Křtiny, ve 2. patře, od 15. 9. do 15. 11. 2022. Více informací k výstavě:

https://mahole.ldf.mendelu.cz/aktualne/vystava-zivot-v-lesich