Zápis a úvod do studia Bc., 1. ročník, kombinované studium

9:00
Budova B, učebna B02
Lesnická a dřevařská fakulta

K zápisu s sebou přineste:

  • Doklad – potvrzení o zaplacení poplatku 150,- Kč (výpis z účtu nebo originál ústřižku zaplacené složenky),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejlépe odeslat na studijní oddělení do 31. 7. 2022 (pokud nebyla již na studijní odd. doručena),
  • občanský průkaz,
  • psací potřeby.

V den zápisu se uskuteční fotografování na studentský průkaz.

Bezprostředně po zápisu bude zahájena týdenní bloková výuka – 12. – 16. 9. 2022

Vyřizuje: Bc. Hana Čerteková, tel.: 545 134 006, hana.certekova@mendelu.cz