Krajinné inženýrství 2023

Zámek Křtiny a lesy MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta

Česká společnost krajinných inženýrů – ČSSI, z.s Český svaz stavebních inženýrů pořádá ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny 22. ročník konference Krajinné inženýrství.  

Konference Krajinné inženýrství se koná 14. a 15. září v Kongresovém centru zámku ve Křtinách a bude zaměřena na zadržení vody v krajině a adaptační opatření na očekávané klimatické změny. Předpokládá se rozdělení programu (14. 9.) do čtyřech přednáškových bloků. 15. 9. je naplánovaná exkurze.

Terénní exkurze obsáhne objekty zahrnuté do tzv. Living Lab (živá laboratoř) Masarykův les (ŠLP Křtiny, okolí městyse Křtiny). Living Lab aspiruje na to být součástí sítě evropských živých laboratoří konstituovaných v rámci projektu Horizon Europe Water 4 All. Laboratoř je explicitně zaměřená na řešení aspektů zadržení vody v lesích. Jejím posláním je poskytovat exaktní data srážkoodtokového procesu a hydrologické bilance v lesích a testovat objekty, které potenciálně k zadržení vody v lesích slouží.

Druhá část exkurze bude zaměřena na ukázky technologií oprav stmelených a nestmelených krytů realizovaných na ŠLP Křtiny.

Důležité podklady pro účastníky konference:

Podmínky přihlášení

Přihláška_příspěvek

Přihláška_regisrace

Struktura článku