Košáry

12:30
design lab MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta

Pastevecká nocoviště jako ústřední koexistence mezi vlky a ovčáky.

Přednáška zaměřená na problematiku košáru, tedy pasteveckého nocoviště, jeho historii, geografická specifika, funkci a jeho současnou podobu v prostoru Česka a Slovenska. Reflektována bude také problematika mezi českými a slovenskými ovčáky, spolupráce ovčáků s ochránci přírody nebo problematika pasteveckých psů.