Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia

7:45 – 15:00
Aula MENDELU (budova A, 2. patro)
Agronomická fakulta

V pátek 14. října 2022 se uskuteční slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Účast je pro studenty povinná. Rozděleni jsou abecedně podle příjmení do 3 skupin. Prosíme, aby se studenti dostavili včas (podle časového harmonogramu níže) a ve společenském oděvu. Zároveň připomínáme, že imatrikulaci je potřeba uhradit nejpozději do 7. října 2022.

Možnost platby

Imatrikulace byla objednána studentem prostřednictvím e-návratky před nástupem do studia:
• Student si musí v aplikací Financování studia (UIS-Portál studenta-Financování studia) prověřit, zda částku 250 Kč za imatrikulace již uhradil.
• Pokud student nemá uhrazeno, je nutné v této aplikaci provést úhradu částky 250 Kč (nutno zaplatit do 7. 10. 2022 včetně).

Imatrikulace nebyla objednána studentem přes e-návratky:
• Je nutno objednat imatrikulaci prostřednictvím aplikace Objednávky (UIS-Portál studenta-Objednávky).
• V aplikaci Objednávky je také nutné provést úhradu částky 250 Kč (nutno zaplatit do 7. 10. 2022 včetně).

V případě problémů s UIS prosím kontaktujte systémové integrátory fakulty na e-mailu: it.af@mendelu.cz.

Časový harmonogram
 1. skupina-všichni studenti 1. ročníku kombinované formy studia a studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno A-J:
  7:45 – 8:00 hod. prezence
  8:00 – 9:00 hod. nácvik
  9:00 – 10:00 hod. vlastní imatrikulace
 2. skupina-studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno K-POK:
  10:15 – 10:30 hod. prezence
  10:30 – 11:30 hod. nácvik
  11:30 – 12:30 hod. vlastní imatrikulace
 3. skupina-studenti prezenční formy Bc. studia, řazeno abecedně podle příjmení – písmeno POL-Ž:
  12:45 – 13:00 hod. prezence
  13:00 – 14:00 hod. nácvik
  14:00 – 15:00 hod. vlastní imatrikulace
Fotografie

Fotografie bude možné objednat na místě u fotografa.

Výuka

Studenti kombinované i prezenční formy studia budou z výuky uvolnění pouze po dobu konání nácviku a vlastní imatrikulace, následně pokračují ve výuce dle stanoveného rozvrhu.

Účast na imatrikulaci je povinná, pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, kontaktujte e-mailem studijní referentku daného programu/specializace nejpozději do 7. 10. 2022:
Ing. Sylvie Ondrušíková – sylvie.ondrusikova@mendelu.cz
Ing. Iveta Schönová – iveta.schonova@mendelu.cz
(Rozdělení podle programů/specializací je zveřejněno na https://af.mendelu.cz/student/studijni-oddeleni/.)