Hungry EcoCities: otevřená výzva

Agronomická fakulta

Projekt Hungry EcoCities zahajuje 2. otevřenou výzvu – zaměřenou na evropské malé a střední podniky napojené na zemědělsko-potravinářský sektor. Cílem je prozkoumat potenciál zapojení moderních technologií do řešení problematik, jakými jsou plýtvání potravinami, udržitelnější potravinový řetězec a etičtější konzumace potravin v EU. Projekt hledá podněty od malých a středních podniků, na základě nichž vybere nejrelevantnější testovací místa v potravinářském a zemědělském sektoru, kde bude demonstrovat potenciál experimentování s digitálními technologiemi.

Vybraní uchazeči obdrží:

10 vybraných malých a středních podniků obdrží

• Financování až do výše 45 000 EUR
• Mentorství během 14měsíčního podpůrného programu
• Podporu vědců z předních evropských univerzit
• Experimenty, které povedou k vytvoření inovativních produktů/služeb
• Přístup k digitálním projektovým nástrojům vyvinutým pro Hungry EcoCities
• Přístup ke specializovaným Knowledge Hubům Hungry EcoCities

Druhá otevřená výzva začíná 15. února 2024 v 9:00 SELČ a končí 15. května 2024 v 17:00 SELČ.
Přihlášku a všechny další důležité informace naleznete na tomto odkazu: bit.ly/4b0op1h .

O projektu Hungry EcoCities:

Hungry EcoCities si klade za cíl řešit naléhavý problém vytvoření zdravějšího, udržitelnějšího, zodpovědnějšího a cenově dostupného zemědělsko-potravinářského systému. Pro více informací navštivte: Hungry EcoCities – S+T+ARTS.

Projekt Hungry EcoCities je financován z programu Horizon Europe na základě grantové smlouvy 101069990.