Filmový večer s Ústavem teritoriálních studií

18:30
S-Klub FRRMS
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Předskokan akcí, oslavující 15. výročí fakulty.

Nenech si ujít filmový večer v režii Ústavu teritoriálních studií.

Bude se promítat film Město bohů.

Před filmem i po něm bude prostor pro společnou diskuzi a volnou zábavu.

Občerstvení zajistí bufet Vacimar.