EURORURAL '24

Kampus MENDELU
Agronomická fakulta

Zveme na mezinárodní konferenci EURORURAL ’24 s podtitulem Evropský venkov a deglobalizace, která se uskuteční 2. až 5. září 2024 na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Konference se tematicky zaměří na otázky potravinové bezpečnosti, cirkulární ekonomiky, kulturního turismu venkova, chytrého venkova, role žen v rozvoji venkova a další. Akci pořádá Ústav aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU.

Konference je součástí programu oslav 105. výročí založení MENDELU.

Kontakt: eurorural20@seznam.cz
Více informací: www.eurorural.eu