Ekologie 2022

12:00
Aula Q01 a přilehlé foyer Provozně ekonomické fakulty MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta

8. konference České společnosti pro ekologii – Ekologie 2022, kterou spolupořádá Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), se koná 7.– 9. září 2022 v aule Q01 a přilehlém foyer Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

Jedná se o největší konferenci se zahraničním přesahem v oblasti ekologie pořádanou v České republice. Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody. Konferenčním jazykem je angličtina.

Ze zahraničních kolegů pozvání přijal např. renomovaný prof. Dr. Jörg Müller (Universität Würzburg), který přednese příspěvek na téma „Between chainsaws and bark beetles: lessons learned for biodiversity management in forests“. Výzkum prof. Müllera kombinující ekologii lesa a ochranu biodiverzity v zemědělsko-lesní středoevropské krajině podtrhává zaměření brněnského spolupořadatele konference. Zároveň prof. Müller zastává vedoucí pozici ve vedení národního parku Bavorský les, kde jsou úspěšně aplikovány managementové postupy ve smrkových porostech zasažených kůrovcovou kalamitou.

„Mnoho výzkumných témat řešených na MENDELU se týká obecné a aplikované ekologie včetně ochrany přírody a krajiny, takže věříme, že se zde potkáme i s kolegy z místních fakult,“ říká k programu konference její garant za LDF Ondřej Košulič.

Uzávěrka podání příspěvků a „early bird“ registrace je možná do 25. 7. 2022. Další informace budou průběžně aktualizovány na webu konference a na FB události

Konference České společnosti pro ekologii je pořádána každé dva roky, letos se ale koná po třech letech kvůli roční covidové pauze.

8. konference České společnosti pro ekologii

8ᵗʰ Conference of the Czech Society for Ecology

Web konference: https://www.cspe.cz/konference/ekologie-2022/

Web České společnosti pro ekologii: https://www.cspe.cz/

Kontaktní osoba pro více informací: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., e-mail: ondrej.kosulic@mendelu.czekologie2022@gmail.com