DreVeSta – Dřevo ve stavebnictví

10:00
Lesnická a dřevařská fakulta

Seminář Dřevo ve stavebnictví – materiál minulosti i budoucnosti ( IV. seminář projektu DreVeSta) se uskuteční 14.–15. 2. na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU.

Program konference konané ve spolupráci Mendelovy univerzity v Brně a Žilinské univerzity v Žilině:

14. února – místnost B106, Budova B, Zemědělská 3

 • 10:00 Použití dřeva v nevětraných plochých střechách (P. Juráš) – nástrahy nevhodného návrhu na základě zhlédnutí realizovaných staveb
 • 11:30 Přestávka na oběd
 • 13:00 Problematika otvorových konstrukcí a venkovního stínění v současnosti (M. Bartko)
 • 14.30 Přímý výzkum obalových konstrukcí dřevostaveb (D. Michálková)

Výzkumné centrum Josefa Ressela v Brně-Útěchově

 • 16:30 Exkurze do laboratoří
 • 17:30 Diskuze

15. února – experimentální modul woodenHAT v kampusu MENDELU (vstup z ulice Erbenova)

 • 9.00 Měření vzduchotěsnosti pomocí Blower door testu (P. Kysela)

místnost B106, Budova B, Zemědělská 3

 • 10.00 Měření venkovního klimatu v návaznosti na využití ve stavebnictví (P. Juráš)
 • 11.00 Nestacionární tepelně-vlhkostní simulace v 1D a 2D pomocí WUFI (P. Juráš)
 • 13.00 Přestávka na oběd + návštěva vily Tugendhat (kapacita omezena; v případě zájmu kontaktujte organizátora richard.slavik@mendelu.cz
 • 15.00 Závěrečná diskuze

Seminář je realizován v rámci projektu INTERREG V-A SR-ČR registrační číslo CZ/FMP/11b/10/147.