Dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny

9:00 – 17:00
Lesnická a dřevařská fakulta

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny připravil na 27.–28. 5. 2023 dny otevřených dveří v Arboretu Křtiny.

Brány arboreta budou návštěvníkům otevřeny od 9.00 do 17.00. Po oba dny se mohou návštěvníci těšit nejen na stovky druhů často i výjimečných dřevin, rozkvétající keře, všemi odstíny zelené hrající traviny, ale také na zajímavý doprovodný program – sobotní a nedělní program od 9.00 do 16.00 – v podobě oblíbených komentovaných prohlídek pod vedením dendrologů LDF MENDELU se začátkem vždy v celou hodinu, začátek poslední prohlídky v 15.00. Sobotní program navíc nabídne ukázky dravců, lesní soutěže, hry pro děti a tvoření.

Je možné opéct si s sebou přinesené špekáčky, vše ostatní k opékání bude připraveno. Vstupné je dobrovolné. Psi na vodítku vítáni.