Den zpracovatelských technologií

9:00 – 16:00
Budova A, AULA ZF MENDELU, Valtická 337, Lednice na Moravě
Zahradnická fakulta

Zveme vás na přednášky zaměřené na moderní technologické postupy ve zpracovávání ovoce.
Témata přiblíží pracovníci Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty MENDELU v Brně.

Můžete se těšit na tyto přednášky:
09:00 – 11:00 Výroba ciderů, přednáší Ing. Pavel Híc, Ph.D.
11:00 – 13:00 Konzervárenské zpracování ovoce, přednáší Dr. Ing. Anna Němcová
14:00 – 16:00 Moderní trendy v technologii ovocných destilátů, přednáší prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

Informace k akcím konaných v Tematických zahradách naleznete v kalendáriu.