Česká a slovenská konference o ochraně rostlin

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 61 300 Brno
Agronomická fakulta

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU pořádá ve dnech 8.-9. září 2022 XXII. českou a slovenskou konferenci o ochraně rostlin. Setkání se uskuteční v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Jednání budou probíhat v sekcích Virologie a bakteriologie, Mykologie, Živočišní škůdci, Herbologie.

Více informací: https://cskor.mendelu.cz/.