Ceny rektora

14:00
Aula MENDELU
MENDELU

Ceny rektora Mendelovy univerzity v Brně jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor. Každý z oceněných získává diplom, medaili Mendelovy univerzity v Brně a finanční odměnu.

Slavnostní akce se bude konat v univerzitní aule.