Akademický senát PEF MENDELU

10:00
Zasedací místnost děkanátu PEF
Provozně ekonomická fakulta

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny § 26 a § 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen dle Volebního řádu AS PEF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS PEF MENDELU v Brně.

Návod k připojení k online AS PEF MENDELU (MS Teams) – online jednání a diskuse.

Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU, vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2022. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak.

  • 25. dubna – vložený termín zasedání AS PEF MENDELU
  • 10. května od 15.00 hod., Akademická obec PEF MENDELU od 16.30, Q03 hod.
  • 6. června
  • 12. září
  • 18. října od 15.00 hod., Akademická obec PEF MENDELU od 16.45 hod.
  • 28. listopadu