MendelNet – 30. jubilejní ročník konference Ph.D. studentů

Agronomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, Brno
Agronomická fakulta

V letošním roce se na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně uskuteční jubilejní 30. ročník konference Ph.D. studentů – MendelNet. Konference představuje platformu pro setkání studentů a jejich mentorů z různých oborů s vazbou na zemědělskou činnost. Hlavním posláním akce je aktivní prezentace konkrétních výzkumných témat, sdílení poznatků a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky.

Konference má soutěžní charakter. Aktivní účast na konferenci bude účastníkům potvrzena prostřednictvím certifikátu o účasti. Podmínkou pro jeho vydání je vyplnění registračního formuláře, včetně anotace příspěvku a aktivní prezentace příspěvku na konferenci v angličtině (15 minut: 10 minut na prezentaci a 5 minut na následnou diskuzi).

Registrace:
Prostřednictvím registračního formuláře do 30. září 2023.

Více informací:
Podrobné informace jsou dostupné na oficiální stránce konference MendelNet.