Zápisy do 1. ročníku Bc. studia – pro omluvené uchazeče z řádného termínu zápisu z důvodu opravného termínu maturitní zkoušky (z 1. kola přijímacího řízení)

9:00 – 12:00
Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C02
Agronomická fakulta

Předpokládaný harmonogram zápisu:

 • 9,00 hod. prezence
 • 9,00 – 12,00 hod. zápis
 • 12,00 – 13,00 hod. fotografování na studijní průkaz – ISIC kartu

K zápisu si přines:

 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • psací potřeby,
 • poučení studentů o BOZP,
 • tiskopisy k potvrzení-průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit
  před termínem zápisu zájem o studium,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – pokud doklad neodevzdáš u zápisu, nebudeš zapsán do studia,
 • ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v ČR a ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší dokládá uchazeč, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky – pokud doklady uchazeč neodevzdá u zápisu, nebude zapsán do studia.

Tvoje osobní účast na zápisu je nutná, dostav se přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč může být zapsán pouze do prezenční nebo kombinované formy studia v rámci jedné specializace v rámci programu, pokud byl přijat do obou forem v rámci jedné specializace v rámci programu.

Více informací k zápisu najdeš na stránce fakulty Zápisy do 1. ročníku Bc. studia