Zápisy do 1. ročníku Bc. studia v rámci 2. kola

9:00 – 12:00
Agronomická fakulta, budova C, posluchárna CO1 a C02
Agronomická fakulta

Předpokládaný harmonogram zápisu:

  • 9,00 hod. prezence
  • 9,00 – 12,00 hod. zápis
  • 12,00 – 13,00 hod. fotografování na studijní průkaz – ISIC kartu
posluchárna C01, v 9.00 h
Program Agroekologie specializace Agroekologie
Program Agroekologie specializace Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Program Agroekologie specializace Voda v agroekosystému
Program Aplikovaná technika specializace Odpadové hospodářství – prezenční forma
Program Aplikovaná technika specializace Provoz techniky
Program Aplikovaná technika specializace Technické znalectví a oceňování
Program Aplikovaná technika specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení
Program Zemědělské inženýrství specializace Agrobyznys
Program Zemědělské inženýrství specializace Zemědělské inženýrství – prezenční forma
posluchárna C02, v 9.00 h
Program Fytotechnika specializace Fytotechnika
Program Fytotechnika specializace Rostlinolékařství
Program Technologie potravin

K zápisu si přines:

  • platný občanský průkaz nebo pas,
  • psací potřeby,
  • poučení studentů o BOZP,
  • tiskopisy k potvrzení-průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
  • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit
    před termínem zápisu zájem o studium

Tvoje osobní účast na zápisu je nutná, dostav se přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč může být zapsán pouze do prezenční nebo kombinované formy studia v rámci jedné specializace v rámci programu, pokud byl přijat do obou forem v rámci jedné specializace v rámci programu.

Více informací k zápisu najdeš na stránce fakulty Zápisy do 1. ročníku Bc. studia